Brushed of brushless


Wat is het verschil tussen een brushed & brushless motor?


Brushed motoren (voorzien van koolborstels)
Dat zijn tweefasige motoren (met twee aansluitdraden) die werken op gelijkstroom waarvan de snelheid kan geregeld worden met zowel een mechanische als een elektronische regelaar (deze hebben twee inkomende draden +- en twee uitgaande draden +-). Je kan gebruik maken van alle gelijkstroombronnen met een gepaste of aangepaste spanning en de nodige stroomsterkte.
Brushed motoren hebben meer onderhoud nodig, en kunnen slijtgevoelig zijn (slijten koolborstels). Het is belangrijk dat u een motor voorzien van koolborstels eerst een paar accu ladingen onbelast laat inlopen. Motoren met koolborstels worden niet onder garantie vervangen. Wij raden u aan indien u vooruit rijd met een auto waar een brushed motor in zit niet direct achteruit te rijden en vice versa. Rem de auto eerst naar stilstand.
Brushless motoren (zonder koolborstels)
Dat zijn driefasige motoren (met drie aansluitdraden) die werken op wisselstroom waarvan de snelheid van de pulsen (frequentie) wordt geregeld door een elektronische snelheidsregelaar welke van gelijkspanning een driefasige wisselspanning maakt(deze hebben twee inkomende draden+- en drie uitgaande draden wisselspanning). Door de pulsen dichter of verder uit elkaar te leggen (versnellen of vertragen) zal de motor sneller of trager draaien, deze pulsen worden in de regelaar opgewekt door de “fets”. De meeste regelaars zijn bruikbaar voor meerdere spanningen de bruikbare spanningen en toegelaten stromen zal men steeds op de regelaar vermelden (dus meer of minder cellen) vb: 40A – 7.4-11.1V (2-3 cell Lipo/5-10 NiMH,NiCd
Op de gegevens van beide motor typen kan men steeds de maximum toegelaten spanning en stroom terugvinden. Zo zijn ook de gegevens terug te vinden op voor alle typen regelaars welke worden opgegeven door de fabrikanten.
Brushless motoren hebben geen tot weinig onderhoud nodig, en zijn sneller dan brushed motoren.